Privacy policy

Evästeiden (cookie) käyttäminen

Käytämme web-sivuillamme evästeitä (cookies) käyttökokemuksen parantamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja tietokoneella säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön voi kytkeä pois internet-selaimen asetuksista. Evästeiden poiskytkeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivujemme toimintatapaan. Suosittelemme evästeiden käyttöä Sofecta.com verkkosivuilla parhaan käyttökokemuksen vuoksi.

Evästeiden avulla saamme sivuston toimimaan käyttäjäystävällisesti. Voimme parantaa latausaikaa ja turvallisuutta sivustolla sekä kerätä anonyymiä tilastotietoa, jonka avulla sivuston suorituskykyä ja toiminnallisuutta voidaan entisestään parantaa.

Emme käytä evästeitä arkaluonteisen tiedon keräämiseen, käyttäjien henkilökohtaisen yksityistiedon tallentamiseen ilman käyttäjän suostumusta, tai henkilökohtaisen tiedon välittämiseen kolmannelle osapuolelle.

Tulkitsemme, että olet hyväksynyt evästeiden käytön verkkosivuillamme, jos käyttämäsi selaimen asetuksissa evästeiden käyttö on hyväksytty.

Lisää tietoa evästeistä ja niiden käytöstä löydät Viestintäviraston sivuilta: https://www.viestintavirasto.fi/tietoturva/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 4.8.2017

1. Rekisterinpitäjä

Sofecta Oy (Y-tunnus 2820830-5)
Fredrikinkatu 61 A, 00100 Helsinki
puh. +358 20 7660850
info@sofecta.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marko Nenonen
Puhelin +358 40 5024566
Sähköposti: marko.nenonen@sofecta.com

3. Rekisterin nimi

Sofecta Oy:n yhteystietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteystietorekisteriä käytetään Sofecta Oy:n tuotteista, palveluista tai työpaikoista kiinnostuneiden yritysten ja henkilöiden yhteydenottopyyntöjen tallentamiseen, yhteydenottoihin ja asiakassuhteen hoitamiseen. Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin ja Sofecta Oy:n liiketoiminnan sekä verkkopalvelujen kehittämiseen.

Sofecta Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen tai näihin rinnastettavien toimien toteutukseen tai ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jotka työskentelevät Sofecta Oy:n tiloissa ja/tai sen hallinnoimassa tietoverkossa Sofecta Oy:n myöntämillä käyttöoikeuksilla ja valtuuksilla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Etunimi, sukunimi
Organisaatio ja asema
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tiedot yritystä tai henkilöä kiinnostavista palveluista tai tuotteista tai työtehtävistä
Henkilön tai yrityksen edustajan luovuttamat tiedot hankinnan kohteesta
Työnhakijan luovuttama vapaamuotoinen materiaali, tiedot kokemusprofiilista

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietorekisterin data kootaan Sofecta Oy:n verkkosivuilta yhteydenottolomakkeen ja muiden materiaali-, informaatio tai uutiskirjetilausten kautta, tapahtumien järjestämisen yhteydessä kootuista tiedoista sekä asiakassuhteen aikana rekisteriin täydennetyistä tiedoista. Sofecta Oy saattaa hankkia yhteystietoja myös asiakasrekisterien – ja yhteystietojen ylläpitoon erikoistuneilta kumppaneilta.

Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja Sofecta Oy:n ulkopuolisten toimijoiden tai sen kumppanien omaan käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiskäyttöön vain lainsäädännön velvoittaessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään ja käsitellään sähköisessä muodossa luottamuksellisina ja suojattuina. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteriä ei käsitellä manuaalisessa muodossa ja siitä ei ole paperille tai muuhun manuaaliseen muotoon tulostettua versiota. Sähköisen rekisterin käyttöoikeus edellyttää Sofecta Oy:n myöntämiä ja hallitsemia tietoverkon käyttöoikeuksia ja valtuuksia. Rekisterin ajoympäristö palvelimineen on suojattu salasanoin, palomuurilla ja muilla suojausmenettelyillä.

 

Back to Top