Palvelut

Sovellusten hallittu integrointi on yrityksen menetystekijä. Yritys voi liittää turvallisesti ja ketterästi toimintaa tukevat mobiilisovellukset, SaaS-palvelut ja ulkopuoliset datalähteet osaksi liiketoimintajärjestelmiä. API-palvelut tuovat kustannusetuja liiketoimintajärjestelmien modernisoinnissa tai transformaatiossa PaaS (Platform as a Service)-pohjaisiksi. API-hallinta yhdessä sanomajonoratkaisun ja/tai mikropalvelujen kanssa helpottavat mm. liiketoimintaprosessien automatisointia IoT- datan avulla. Hyvin toteutettu integraatio kokoaa datan reaaliaikaisesti eri lähteistä myös raportoinnin tarpeisiin.

Toteutamme organisaatiollenne joustavan integraatioratkaisun kymmenien vuosien asiantuntijakokemuksella, modernilla teknologialla, työvälineillä ja sparraavalla asenteella:

Api-hallinta, Paas, koulutus, tukipalvelut, valvonta, käyttöskenaariot, lisäarvo

1. Vaihtoehtojen esittelykäynti

 • Mistä ratkaisussa on kyse, käyttöskenaariot, lisäarvo
 • Hallintapalvelun rakenne, kokoonpanon variaatiot
 • Kustannuslaskentaa, koulutus, tukipalvelut, valvonta
 • PaaS ja perinteiset käyttöpalvelut – kuinka käyttöönotto vietäisiin läpi

Api-hallinta, tietoturva, tietosuoja, toimialan lainsäädäntö, pääsynhallinta, operaatiot, käyttöpolitiikat, sopeutukset

2. Palvelun kokoaminen – suunnittelu

 • Tarpeet sovellusten väliselle kommunikaatiolle, visio tulevaan
 • Tietoturva, tietosuoja, toimialan lainsäädäntö, liitettävien järjestelmien lisenssointi
 • Liitettävien järjestelmien kyvykkyydet, pääsynhallinta, yhteydet
 • Kommunikoivien palvelujen operaatiot, käyttöpolitiikat, sopeutukset

Api-hallinta, Tietoliikenne, API-määritykset, datan salaus, välimuistitus, datan muunnokset, Kehittäjätuki, dokumentaatio ja palvelut, valvonta, automaatio

3. Käyttöönotto – toteutus

 • Tietoliikenneyhteydet, API-määritykset, datan salaus, välimuistitus, datan muunnokset
 • Käytön rajoitukset,  pääsynhallinta, datavuon kaupallistaminen
 • Asynkroninen viestinvälitys (ESB), vianhallinta, API-logiikkakerrokset PaaSista
 • Kehittäjätuki, dokumentaatio ja palvelut, valvonta, automaatio
 • Pääkäyttäjä-koulutukset

Api-hallinta, APIen valvonta (endpoints), tuki, asiantuntijat

 

4. Tuki, palvelujen jatkuvuus

 • Integraatioprosessien ja APIen valvonta (endpoints), laajennososien operointi
 • Asiantuntijat häiriötilanteiden, kehityksen ja konsultoinnin tarpeisiin
 • Tuki on mahdollista laajentaa mm. ajoympäristöjen, tietoliikenteen ja tietoturvan operointiin (24/7)

OTA YHTEYTTÄ!
Marko Nenonen, +358 40 502 4566,
marko.nenonen@sofecta.com

Back to Top