Alex siirtyi Sofectan tiimiin / Welcome Alex!

Alex siirtyi Sofectan tiimiin / Welcome Alex!

Alex Hutchinson aloitti Sofectassa Azure- ja .net-ratkaisujen sovellusarkkitehtina. Hän on tehnyt pitkän uran .net-teknologian ja sovelluskehityksen parissa haastavissa projekteissa. Alex on toiminut pilvipalveluarkkitehtina, kehittäjänä ja sovelluskonsulttina Azure IAAS, PAAS ja SAAS ympäristöissä. Alex vahvistaa osaamistamme CI/CD-prosesseissa, legacy järjestelmien pilvisiiroissa, ARM-automaation ja hybriditoteutusten toimittamisessa.

Toivotamme Alexin tervetulleeksi Sofectan kasvavaan tiimiin!

————————————————-

Alex Hutchinson started as an Software Architect at Sofecta Oy, concentrating on Microsoft Azure and .net applications. He has been working for years in .net technology, application development and system design in various customer projects. Alex has been a cloud architect, developer and application consultant using Azure IAAS, PAAS and SAAS technology. Alex strengthens our expertise in CI / CD processes, digital transformation, ARM automation and delivery of hybrid implementations.

We welcome Alex to Sofecta’s growing team!

Back to Top