Asmo siirtyi Sofectan tiimiin / Welcome Asmo!

Asmo siirtyi Sofectan tiimiin / Welcome Asmo!

Asmo Porma aloitti Sofectassa analytiikkaratkaisujen tuotepäällikkönä. Asmo on toiminut yli 20 vuotta jatkuneella urallaan niin kehittäjänä, tietosuunnittelijana, arkkitehtina, konsulttina kuin teknologiajohtajana ja yritysten osakkaana. Analyyttinen ongelmanratkaisukyky on vienyt miestä tehtävästä toiseen, ja lopulta toi Asmon Sofectaan. Asmo vahvistaa osaamistamme Java ja Open Source-pohjaisten ratkaisujen hyödyntämisessä osana palvelutuotantoamme, sekä Linux-ympäristöjen ja AWS ja Google- palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Asmo vastaa teknisen palveluympäristön toteuttamisesta, palvelutarjooman suunnittelusta ja tuotetiimin ohjauksesta.

Toivotamme Asmon tervetulleeksi Sofectan kasvavaan tiimiin!

———————————————————–

Asmo Porma started as Product Manager for Analytical Solutions at Sofecta Oy. Asmo has worked for over 20 years as a developer, database designer, architect, consultant as well as CTO and business partner. His analytical approach solving operational challenges has provided him a wide range of tasks from software business. And that ultimately brought him to Sofecta. Asmo strengthens our expertise in utilizing Java and Open Source-based solutions as part of our service offering, as well as in the design and implementation of Linux environments and AWS and Google services. Asmo is responsible for implementing a technical service environment, designing a service offering and manage product team.

We welcome Asmo to Sofecta’s growing team!

Back to Top