Ismo siirtyi Sofectan tiimiin / Welcome Ismo!

Ismo siirtyi Sofectan tiimiin / Welcome Ismo!

Ismo Pitkänen aloitti Sofectassa integraatioratkaisujen sovellusarkkitehtina. Hän on työskennellyt lähes 20 vuotta .net-teknologian, sovelluskehityksen ja järjestelmäsuunnittelun parissa. Ismo on toiminut ohjelmistoarkkitehtina, pääkehittäjänä, sovelluskonsulttina ja johtanut kehitystiimejä. Edelliset vuodet Ismo on syventynyt vikasietoisten ja skaalautuvien järjestelmäintegraatioiden toteutukseen, hyödyntäen toteutuksissaan mm. hajautettua ESB-arkkitehtuuria ja Azure PaaS-komponentteja.

Toivotamme Ismon tervetulleeksi Sofectan kasvavaan tiimiin!

————————————————-

Ismo Pitkänen started as an Integration Architect at Sofecta Oy. He has been working for almost 20 years with .net technology, application development and system design in challenging deliveries. Ismo has worked as a software architect, principal developer, application consultant, and led development teams. Previous years Ismo has deepened into the implementation of fault-tolerant and scalable system integrations, leveraging decentralized ESB architecture and Azure PaaS components.

We welcome Ismo to Sofecta’s growing team!

Back to Top